TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Elistvere suurköögi veevärk
Aadressid
  • Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Suurkivi Mahetalu OÜ
Aadress
Suurkivi, 49117 Reinu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Telefon
+372 55657012
Veebiaadress
E-post
suurkivimahetalu@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
11. mai 2020 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.10 0.50
Hägusus (NTU) NTU 6.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Sulfaat mg/l 13 250
Raud µg/l 1030 200
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 336 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. oktoober 2019 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Sulfaat mg/l 11 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 5.6
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Raud µg/l 925 200
15. jaanuar 2019 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 44 200
11. detsember 2018 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 253 200
20. september 2018 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
05. september 2018 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 15.0 0
16. aprill 2018 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 19 50
Raud µg/l 1150 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 5.0
Sulfaat mg/l 13 250
Naatrium mg/l 5.0 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 6.7
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 417 2500
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 76 ebaloomulike muutusteta
24. aprill 2017 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 83 200
21. märts 2017 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 14 50
Raud µg/l 1030 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Naatrium mg/l 4.3 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU 3.5
Elektrijuhtivus μS/cm 408 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30. märts 2016 Elistvere suurköök Elistvere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.43 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 94 200
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Naatrium mg/l 102 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0