TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lähte aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 747 2500
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 24 50
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 103 250
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.02 0.5
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 8.8 200
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 32 250
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.4 10
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.004 2.0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Plii µg/l <0.1 10
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
11 detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
26 aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 775 2500
26 aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
26 aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 781 2500
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 750 2500
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
7 detsember 2016 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 juuni 2016 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 731 2500
17 detsember 2015 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 647 2500
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 detsember 2014 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50