TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Erala ühisveevärk
Aadressid
  • Erala küla, Tartu vald, Tartu maakond
  • Võibla küla, Tartu vald, Tartu maakond
  • Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 280 2500
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
3 mai 2018 Erala küla VPJ peale veetöötluse seadmeid Fluoriid mg/l 1.5 1.5
26 aprill 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
26 aprill 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 8.5 250
27 detsember 2017 Peale veepuhastusseadmeid Erala küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.7 1.5
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.07 0.50
6 detsember 2017 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 285 2500
24 mai 2017 Peale veepuhastusseadmeid Erala küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
17 mai 2017 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
17 mai 2017 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 293 2500
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 132 200
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 detsember 2016 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
9 juuni 2016 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 juuni 2016 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
9 juuni 2016 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 283 2500
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 detsember 2015 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0