TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mäksa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
17 juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.8
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 17 50
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 44 200
7 juuni 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 13 50
7 juuni 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
7 juuni 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 29 50
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 200 200
25 aprill 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
25 aprill 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 13 50
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 22 50
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
29 juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
18 märts 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
18 märts 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 29 50
18 märts 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Tolüülfluaniid µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Spiroksamiin µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Atrasiin µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Asoksüstrobiin µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.5 1.5
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 6.6 200
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Fenpropimorf µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 5.0 250
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 5.9 250
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.3 5.0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 604 2500
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Pentaklorobenseen µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Metribusiin µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Metasakloor µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Metalaksüül µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Epoksikonasool µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Dimetoaat µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Dimetakloor µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Boskaliid µg/l 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.07 2.0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.3 10
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.3 5.0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Plii µg/l 4.0 10
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.1 50
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l 0.9 20
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
29 juuli 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
5 märts 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
5 märts 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 39 50
5 märts 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2014 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0