TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kaagvere küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 522 2500
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 6.5 250
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 2.8 250
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 11 50
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.0 5.0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 6.0 200
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Plii µg/l <0.1 10
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Arseen µg/l 1.3 10
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
30 oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.001 2.0
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 573 2500
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
3 oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 9.1 250
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 2.9 250
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 6.4 200
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 31 200
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 5.6 200
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 8.6 250
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 3.0 250
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 75 200
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 522 2500
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
1 juuli 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuli 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuli 2014 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0