TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kaagvere küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
27. oktoober 2020 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 530 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30. oktoober 2019 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.3
Elektrijuhtivus μS/cm 462 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30. oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 522 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Kloriid mg/l 6.5 250
Sulfaat mg/l 2.8 250
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Raud µg/l <20 200
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l 11 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.0 5.0
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Nitraat mg/l <1 50
Naatrium mg/l 6.0 200
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
30. oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 1.3 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.001 2.0
03. oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 573 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
07. juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 9.1 250
Sulfaat mg/l 2.9 250
Naatrium mg/l 6.4 200
Raud µg/l 31 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
06. oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Boor mg/l <0.1 1.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 5.6 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 8.6 250
Sulfaat mg/l 3.0 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Raud µg/l 75 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27. oktoober 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 522 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18. märts 2015 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0