TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ilmatsalu aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Ilmatsalu alevik, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.5
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Fluoriid mg/l 1.3 1.5
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 412 2500
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 aprill 2018 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 438 2500
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 oktoober 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Fluoriid mg/l 1.3 1.5
13 september 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
5 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
5 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 28 0
17 august 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 august 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml <4 0
17 august 2017 Ilmatsalu Lasteaed "Lepatriinu" Ilmatsalu alevik, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0