TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Melliste küla ühisveevärk
Aadressid
  • Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
27. oktoober 2020 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 515 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30. oktoober 2019 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30. oktoober 2018 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 471 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
03. oktoober 2017 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 506 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
07. juuni 2017 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
06. oktoober 2016 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. aprill 2016 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27. oktoober 2015 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 483 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18. märts 2015 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30. oktoober 2014 Melliste Algkool Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Nitrit mg/l 0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 5.0
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Spiroksamiin µg/l 0.1
Pentaklorobenseen µg/l 0.1
Tolüülfluaniid µg/l 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Metasakloor µg/l 0.1
Metribusiin µg/l 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Asoksüstrobiin µg/l 0.1
Atrasiin µg/l 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Kloriid mg/l 4.4 250
Nitraat mg/l 2.9 50
Sulfaat mg/l 3.4 250
Elektrijuhtivus μS/cm 418 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Dimetoaat µg/l 0.1
Metalaksüül µg/l 0.1
Epoksikonasool µg/l 0.1
Dimetakloor µg/l 0.1
Boskaliid µg/l 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Naatrium mg/l 3.9 200
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 92 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0