TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kadrina küla kalatööstuse veevärk
Aadressid
  • Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ROLEVAR OÜ
Aadress
Udu tn 4, 49508 Tiheda küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 5274869
Veebiaadress
E-post
info@rolevar.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
11 oktoober 2018 Kadrina kalatööstus Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
5 september 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
26 juuli 2018 Kadrina kalatööstus Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 juuli 2018 Kadrina kalatööstus Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 141 ebaloomulike muutusteta
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 5 0
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse jääkonteiner Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse jääkonteiner Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Profit Pluss OÜ kalatööstuse jääkonteiner Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 17
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 167 2500
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 märts 2017 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.21 0.50
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 25 200
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 märts 2016 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
20 veebruar 2015 Profit Pluss OÜ kalatööstuse käitlemisruum Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200