TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Annikoru küla ühisveevärk
Aadressid
  • Annikoru küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 379 2500
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.09
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
18 oktoober 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
18 oktoober 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
21 juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 399 2500
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond pH pH ühik 6.7 6.5 kuni 9.5
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 6.3
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.7 250
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 3.8 250
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 2.6 200
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 2.4 200
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.2 250
29 november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 3.2 250
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 3.3 250
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.4 250
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 12 200
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Arseen µg/l 3.0 10
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.1 10
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.4 50
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
13 juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.01 2.0
19 november 2015 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
19 november 2015 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0