TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Annikoru küla ühisveevärk
Aadressid
  • Annikoru küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
01. juuni 2021 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
03. juuni 2020 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
05. juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 379 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.09
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
18. oktoober 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21. juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21. juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14. juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29. mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 399 2500
pH pH ühik 6.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 6.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1.7 250
Sulfaat mg/l 3.8 250
Naatrium mg/l 2.6 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
29. november 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Nitraat mg/l <1 50
Naatrium mg/l 2.4 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Kloriid mg/l 1.2 250
Sulfaat mg/l 3.2 250
13. juuni 2016 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Sulfaat mg/l 3.3 250
Boor mg/l <0.1 1.0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 1.4 250
Nitraat mg/l <1 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 12 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0