TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kureküla aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 12 250
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 4.2 200
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 9.1 250
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 46 200
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 15 50
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.2 10
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.5 10
25 september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 487 2500
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 august 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
24 august 2017 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 555 2500
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 11 250
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
28 märts 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
28 märts 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 633 2500
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
25 veebruar 2016 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 september 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 aprill 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 aprill 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2015 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 546 2500
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 57 200
19 mai 2014 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0