TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rannu aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 568 2500
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
2 september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
18 september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 48 ebaloomulike muutusteta
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.2
26 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
25 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
25 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
25 september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
21 september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 227 200
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.1
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
14 september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.1 0.50
24 august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.5 5.0
24 august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 43 200
24 august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
24 august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
24 august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
24 august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 533 2500
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.7
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 2.8 250
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 3.7 250
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 6.7 200
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 138 200
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 3.4 250
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 605 2500
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 2.8 250
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 5.8 200
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 märts 2016 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.002 0.5
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 541 2500
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
24 september 2015 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1