TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Hooldekodu Härmalõng ühisveevärk
Aadressid
  • Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Hooldekodu Härmalõng
Aadress
Mõisahäärberi, 62305 Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Telefon
+371 7411502
Veebiaadress
E-post
harmalong@harmalong.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 632 2500
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 749 2500
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
7 juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 707 2500
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 625 2500
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.004 0.5
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
18 märts 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuli 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 juuli 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuli 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 6.3 200
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 37 50
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 13 250
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 28 250
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2014 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta