TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Koosa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.06 0.50
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 513 2500
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.7
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2018 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 524 2500
19 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.1
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
11 september 2017 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 oktoober 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 523 2500
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 26 200
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2016 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 511 2500
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 81 200
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2015 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 september 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 532 2500
21 aprill 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 aprill 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 aprill 2014 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 525 2500
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 2
18 september 2013 Koosa lasteaed Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200