TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Ardu lasteaed
Aadress
Lasteaia tee 8, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Ardu Lasteaed
Aadress
Lasteaia tee 8, 75001 Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond
Telefon
+372 6083364
Veebiaadress
E-post
ardula@kose.ee
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
48 proovivõttu (lehekülg 1/5)
12. märts 2020 Ardu lasteaed
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
03. märts 2020 Ardu lasteaed
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.2 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <0.45 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 2.35 Väga hea veekvaliteet 20
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5
Nitraatioon mg/l 2.8 Väga hea veekvaliteet
Hägusus NHÜ <1.0 Väga hea veekvaliteet 2
Vaba kloor mg/l 1.0 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
04. veebruar 2020 Ardu lasteaed
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1.0 Väga hea veekvaliteet 2
Nitraatioon mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.6 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <0.45 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0.75 Väga hea veekvaliteet 20
04. veebruar 2020 Ardu lasteaed
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
08. jaanuar 2020 Ardu lasteaed
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1.0 Väga hea veekvaliteet 2
Nitraatioon mg/l 1.4 Väga hea veekvaliteet
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.3 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.8 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.55 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0.85 Väga hea veekvaliteet 20
08. jaanuar 2020 Ardu lasteaed
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
03. detsember 2019 Ardu lasteaed
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon mg/l 2.0 Väga hea veekvaliteet
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Hägusus NHÜ <1.0 Väga hea veekvaliteet 2
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.3 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.1 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.5 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.46 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 1.54 Väga hea veekvaliteet 20
03. detsember 2019 Ardu lasteaed
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
09. aprill 2019 Ardu lasteaed
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.6 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1.0 Väga hea veekvaliteet 2
Nitraatioon mg/l 1.1 Väga hea veekvaliteet
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 6.5 Halb veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.6 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.57 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0.53 Väga hea veekvaliteet 20
09. aprill 2019 Ardu lasteaed
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100