TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Alatskivi aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 1.0 50
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.005 0.5
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 10 50
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.2 1.0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.4
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 2.1 250
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.6 1.5
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 3.6 250
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 38 200
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Seleen µg/l <0.1 10
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.4 10
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Arseen µg/l <0.1 10
19 september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 3.7 250
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 1.9 250
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 35.7 200
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 4.1 250
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 513 2500
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 34.1 200
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.02 0.5
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 1.9 50
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 3.9 250
4 oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 465 2500
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 468 2500
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 70 200
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 36.2 200
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 5.2 250
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.006 0.5
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 1.4 50
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 4.7 250
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 480 2500
16 aprill 2015 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 oktoober 2014 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.03 2.0
3 oktoober 2014 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.2 20
3 oktoober 2014 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Plii µg/l 2.9 10
2 oktoober 2014 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.2 20
2 oktoober 2014 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Plii µg/l 3.9 10
2 oktoober 2014 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.03 2.0