TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ignase küla Villemi ühisveevärk
Aadressid
  • Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
03. veebruar 2021 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 13 50
23. aprill 2020 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 64 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. veebruar 2020 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 540 2500
16. september 2019 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 29 200
Mangaan µg/l <10 50
19. veebruar 2019 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Hägusus (NTU) NTU <1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 154 200
Raud µg/l 26 200
Kloriid mg/l 2.1 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.7 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 551 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitraat mg/l 1.3 50
Sulfaat mg/l <1.0 250
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 0.2
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Mangaan µg/l 11 50
19. veebruar 2019 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.4 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.010 2.0
08. oktoober 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
31. jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 12 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 52 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 547 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
03. august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 82 200
Mangaan µg/l 50 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Raud µg/l 237 200
Mangaan µg/l 1340 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Sulfaat mg/l <1 250
Kloriid mg/l 2.1 250
Naatrium mg/l 2.7 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.6 5.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0