TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ignase küla Villemi ühisveevärk
Aadressid
  • Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
8 oktoober 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
8 oktoober 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 12 50
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 52 200
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 547 2500
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 82 200
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 50 50
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.9
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 Peale veepuhastusseadmeid Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 237 200
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 1340 50
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l <1 250
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 2.1 250
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 2.7 200
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.6 5.0
5 aprill 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 23 200
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 413 2500
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 märts 2017 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 85 50
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 525 2500
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 2.8 200
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.7 250
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l <1 250
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 12 50
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 150 50
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.30 0.50
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 515 2500
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 165 200
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.1
9 veebruar 2016 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l <1 250
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 2.9 200
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.6 250
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 539 2500
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 11 50
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 557 2500
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 veebruar 2015 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
22 aprill 2014 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
22 aprill 2014 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 13 50