TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Waide motelli veevärk
Aadressid
  • 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ WAIDE
Aadress
61006 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7303606
Veebiaadress
E-post
kontor@waide.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 67 200
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 591 2500
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.7
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 juuli 2019 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 juuli 2018 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 juuli 2018 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 66 200
5 juuni 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 27 200
5 juuni 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 56 200
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 591 2500
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 32 200
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 juuli 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 aprill 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2015 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 579 2500
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 8.3 250
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 3.1 250
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 1.1 50
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 3.4 200
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.1 50
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l 0.8 20
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.04 2.0
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 4.1 10
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
9 juuli 2014 Motelli köök 61510 Käo küla, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50