TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Roiu aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
23 aprill 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
18 veebruar 2020 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16 september 2019 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
16 september 2019 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 september 2019 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
13 märts 2019 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2019 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2019 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2019 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 2.1 250
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 3.4 200
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 553 2500
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1.0 50
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.9 250
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 51 200
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.6 10
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.6 10
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
19 veebruar 2019 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.022 2.0
26 juuni 2018 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 20 200
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 jaanuar 2018 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Roiu lasteaed Kukupai Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
6 märts 2017 Roiu aleviku kauplus Roiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50