TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kudina küla veevärk
Aadressid
  • Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aivar Rudissaar
Aadress
Kudina külatee, Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7763751
Veebiaadress
E-post
rudissaar@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 11 250
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 5.5 200
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 33 50
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 11 250
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 28 200
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 6.1 200
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 35 200
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 5.4 200
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
30 märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.5 1.5
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 546 2500
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 5.8 200
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 august 2014 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.4 1.5
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 390 200
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 20 50
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU 3
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 5.5 200
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 1.1 50
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 juuli 2014 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2013 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 oktoober 2013 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 oktoober 2013 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
9 oktoober 2013 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 oktoober 2013 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 oktoober 2013 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 september 2013 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
3 september 2013 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
3 september 2013 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 september 2013 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 september 2013 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
23 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
23 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 aprill 2012 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200