TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Puurmani aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 620 2500
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
1 september 2020 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 september 2019 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 8.6
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 649 2500
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 september 2018 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 15 50
28 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 13 50
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 618 2500
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 september 2017 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 106 200
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 september 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 juuni 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2016 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l 0.5 10
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 0.7 10
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.1 50
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <0.3 20
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.01 2.0
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
17 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 20 250
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 19 250
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 14.9 200
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.8 1.5
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 56 200
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
16 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
7 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2015 Puurmani lasteaed Siilipesa Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0