TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Palamuse aleviku veevärk
Aadressid
  • Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 456 2500
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 september 2020 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 481 2500
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 september 2020 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 38 200
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
17 september 2019 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 620 2500
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2019 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 442 2500
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.3
19 september 2018 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
19 september 2018 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.4
25 september 2017 Palamuse veesõlm V4 Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 72 ebaloomulike muutusteta
25 september 2017 Palamuse veesõlm V4 Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2017 Palamuse Vallamaja Kooli tn 4, Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2017 Palamuse Vallamaja Kooli tn 4, Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 september 2017 Palamuse Lasteaed Nukitsamees Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 668 2500
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 september 2017 JMÜ Palamuse kauplus Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1