TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Eesti Leivatööstuse ühisveevärk
Aadressid
  • Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Eesti Leivatööstus
Aadress
Ringtee 2, 51013 Tartu linn
Telefon
+372 5039698
Veebiaadress
www.eestileib.ee
E-post
info@eestileib.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
7 proovivõttu
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Endriin µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 471 2500
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Boor mg/l 0.3 1.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Trihalometaanide summa µg/l <1 100
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benseen µg/l <0.1 1.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Tsüaniid µg/l <3 50
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Antimon µg/l <0.3 5.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Plii µg/l <0.1 10
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Kroom µg/l <0.1 50
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Nikkel µg/l <0.3 20
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Seleen µg/l <1.0 10
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Kaadmium µg/l <0.03 5.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Vask mg/l 0.01 2.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Arseen µg/l 1.5 10
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0