TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Eesti Leivatööstuse ühisveevärk
Aadressid
  • Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Eesti Leivatööstus
Aadress
Ringtee 2, 51013 Tartu linn
Telefon
+372 5039698
Veebiaadress
www.eestileib.ee
E-post
info@eestileib.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
8 proovivõttu
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Fluoriid mg/l 0.9 1.5
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Endriin µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
2 november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 471 2500
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Boor mg/l 0.3 1.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Trihalometaanide summa µg/l <1 100
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Benseen µg/l <0.1 1.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Tsüaniid µg/l <3 50
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Antimon µg/l <0.3 5.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Plii µg/l <0.1 10
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Kroom µg/l <0.1 50
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Nikkel µg/l <0.3 20
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Seleen µg/l <1.0 10
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Kaadmium µg/l <0.03 5.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Vask mg/l 0.01 2.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Arseen µg/l 1.5 10
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
6 november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
7 november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Hägusus (NTU) NTU <1
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0