TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kambja aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 528 2500
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16 september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.3 10
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.4 10
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
5 september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.004 2.0
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 485 2500
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 juuni 2018 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 477 2500
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 september 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 mai 2017 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 465 2500
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 september 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0