TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
SA Aarike Hooldekeskuse ühisveevärk
Aadressid
  • Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Aarike Hooldekeskus
Aadress
Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7351534
Veebiaadress
E-post
aarike@aarikehk.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Kaltsium mg/l 47
13 märts 2019 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Magneesium mg/l 32
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 360 2500
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
20 märts 2018 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 4.3 200
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 1.8 250
29 mai 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 2.1 250
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 278 2500
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 märts 2017 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 1.7 250
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 373 2500
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 3.9 200
14 aprill 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.8 250
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 397 2500
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.2 10
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.4 50
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
9 märts 2016 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Vask mg/l <0.01 2.0
23 märts 2015 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l 198 200
23 märts 2015 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 märts 2015 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 märts 2015 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 märts 2015 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Arseen µg/l 1.4 10
11 märts 2015 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
27 märts 2014 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Raud µg/l 24 200
27 märts 2014 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 märts 2014 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 märts 2014 SA Aarike hooldekeskus Aarike, 62030 Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0