TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Elva linna ja Käärdi aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
  • Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond
  • Metsalaane küla, Elva vald, Tartu maakond
  • Kurelaane küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
38 proovivõttu (lehekülg 1/4)
18 oktoober 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
18 oktoober 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.6 1.5
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 19 200
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.2 1.0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 2.1 250
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 4.8 250
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.3
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.5 10
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l 1.5 10
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.003 2.0
25 september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Raud µg/l <20 200
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.6
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Hägusus (NTU) NTU <1
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Elektrijuhtivus μS/cm 495 2500
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21 september 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 september 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 september 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 september 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Raud µg/l <20 200
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.1 1.0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 2.6 250
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 5.0 250
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 17.3 200
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 60 ebaloomulike muutusteta
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.7 1.5
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 478 2500
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1 10
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1 20
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.5 10
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l 1.5 10
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
19 september 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.002 2.0
5 juuni 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 21 200
5 juuni 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 2.5 250
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Elektrijuhtivus μS/cm 485 2500
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
6 aprill 2017 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Hägusus (NTU) NTU <1
29 november 2016 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Nitraat mg/l <1 50
29 november 2016 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Raud µg/l <20 200
29 november 2016 Elva Gümnaasium Puiestee 2, Elva linn Nitrit mg/l 0.002 0.5