TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Elva linna Käärdi aleviku, Metsalaane küla ja Kurelaane küla ühisveevärk
Aadressid
  • Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
  • Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond
  • Metsalaane küla, Elva vald, Tartu maakond
  • Kurelaane küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
43 proovivõttu (lehekülg 1/5)
02. september 2020 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Boor mg/l 0.2 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Sulfaat mg/l 4.7 250
Kloriid mg/l 2.1 250
Nitraat mg/l <1 50
Naatrium mg/l 18 200
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
02. september 2020 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tolueen ug/l <0.2
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 1.4 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
23. aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 433 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >4 ebaloomulike muutusteta
18. september 2019 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.5 1.5
Naatrium mg/l 18 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1.8 250
Sulfaat mg/l 4.1 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
18. september 2019 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 1.6 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
18. oktoober 2018 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Mangaan µg/l <10 50
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Naatrium mg/l 19 200
Raud µg/l <20 200
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Kloriid mg/l 2.1 250
Sulfaat mg/l 4.8 250
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.3
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
25. september 2018 Elva Haigla Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 1.5 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Vask mg/l 0.003 2.0
Seleen µg/l <1.0 10
18. aprill 2018 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.6
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 495 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21. september 2017 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200