TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laeva Meierei veevärk
Aadressid
  • Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VALIO EESTI AS
Aadress
Sõpruse pst 145, 13417 Kristiine linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6285700
Veebiaadress
E-post
valio@valio.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.3 10
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.2 10
18 september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 165 2500
30 aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 oktoober 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml > ebaloomulike muutusteta
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.3 1.0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.9 1.5
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 230 2500
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 5.7 250
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 4.6 250
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 40.6 200
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.8 1.5
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.2 10
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.1 10
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
28 september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.005 2.0
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 aprill 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.16 0.50
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 7.0 250
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.3 1.0
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 69 ebaloomulike muutusteta
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 40.4 200
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Plii µg/l <0.1 10
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Arseen µg/l <0.2 10
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
14 detsember 2016 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.4 50