TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laeva Meierei veevärk
Aadressid
  • Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VALIO EESTI AS
Aadress
Sõpruse pst 145, 13417 Kristiine linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6285700
Veebiaadress
E-post
valio@valio.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
31 proovivõttu (lehekülg 1/4)
14. september 2020 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
12. mai 2020 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 369 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
03. september 2019 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Boor mg/l 0.3 1.0
Sulfaat mg/l 2.9 250
Naatrium mg/l 35 200
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Kloriid mg/l 3.8 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 8.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 129 2500
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Alumiinium µg/l <20 200
18. september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
18. september 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
30. aprill 2018 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 165 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
02. oktoober 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
28. september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml > ebaloomulike muutusteta
Boor mg/l 0.3 1.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.9 1.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 230 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 5.7 250
Sulfaat mg/l 4.6 250
Naatrium mg/l 40.6 200
Alumiinium µg/l <10 200
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.8 1.5
28. september 2017 Labaratoorium, proovivõtukoht nr 2 Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.1 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.005 2.0