TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
A.Le Coq Reola tootmisüksuse veevärk
Aadressid
  • Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS A. Le Coq
Aadress
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7449711
Veebiaadress
E-post
info@alecoq.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
5 aprill 2017 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
5 aprill 2017 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.1 1.5
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 331 2500
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
12 jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 veebruar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
25 veebruar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 veebruar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 veebruar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Dimetakloor µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Dimetoaat µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Epoksikonasool µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fenpropimorf µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Tolüülfluaniid µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Spiroksamiin µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Pentaklorobenseen µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Metribusiin µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Metasakloor µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Metalaksüül µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 321 2500
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Boskaliid µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Atrasiin µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Asoksüstrobiin µg/l 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
8 jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
3 september 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
3 september 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 september 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 september 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
7 jaanuar 2014 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 320 2500
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 309 2500
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 september 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 mai 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2013 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.8 1.5