TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
A.Le Coq AS ühisveevärk
Aadressid
  • Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS A. Le Coq
Aadress
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7449711
Veebiaadress
E-post
info@alecoq.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
38 proovivõttu (lehekülg 1/4)
21 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Fluoriid mg/l 1.2 1.5
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Sulfaat mg/l 11 250
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kloriid mg/l 36 250
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Nitrit mg/l <0.002 0.5
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Fluoriid mg/l 1.7 1.5
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Naatrium mg/l 49.2 200
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Nitraat mg/l <1 50
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Mangaan µg/l <10 50
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Alumiinium µg/l <10 200
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Raud µg/l 64 200
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Boor mg/l 0.9 1.0
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Endriin µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
5 detsember 2017 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 detsember 2017 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 detsember 2017 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Fluoriid mg/l 1.3 1.5
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Naatrium mg/l 22.6 200
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Sulfaat mg/l 11 250
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Kloriid mg/l 9.3 250
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Nitrit mg/l <0.002 0.5
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Nitraat mg/l 1.6 50
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Raud µg/l <20 200
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Mangaan µg/l <10 50
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Boor mg/l 0.3 1.0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Alumiinium µg/l <10 200
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Endriin µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Tsüaniid µg/l <3 50
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Benseen µg/l <0.1 1.0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Trihalometaanide summa µg/l <1 100
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Kaadmium µg/l <0.05 5.0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Seleen µg/l <1.0 10
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Nikkel µg/l <1.0 20
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Kroom µg/l 0.8 50
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Plii µg/l <0.1 10
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Antimon µg/l <0.1 5.0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Arseen µg/l 0.4 10
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
7 detsember 2016 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Tähtvere 56/62, Tartu linn Vask mg/l <0.001 2.0
29 november 2016 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 detsember 2015 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 detsember 2015 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 detsember 2015 Villimis liinile minev vesi PET2 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Naatrium mg/l 47.6 200
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Raud µg/l 91 200
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Alumiinium µg/l <10 200
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Sulfaat mg/l 9.8 250
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kloriid mg/l 38 250
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Nitraat mg/l <1 50
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Nitrit mg/l <0.002 0.5
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Fluoriid mg/l 1.5 1.5
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Boor mg/l 0.3 1.0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Mangaan µg/l <10 50
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Endriin µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Arseen µg/l 0.5 10
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Antimon µg/l <0.1 5.0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Plii µg/l <0.1 10
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kroom µg/l <0.4 50
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Nikkel µg/l <1.0 20
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Seleen µg/l <1.0 10
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kaadmium µg/l <0.05 5.0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Vask mg/l <0.01 2.0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benseen µg/l <0.1 1.0
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Tsüaniid µg/l <3 50
1 detsember 2015 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 95 ebaloomulike muutusteta
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Tolüülfluaniid µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Atrasiin µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Dimetakloor µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Dimetoaat µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Epoksikonasool µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Metalaksüül µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Boskaliid µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Spiroksamiin µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Asoksüstrobiin µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Pentaklorobenseen µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Fenpropimorf µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDD µg/l < 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Endriin µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Metasakloor µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Metribusiin µg/l 0.1
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Alumiinium µg/l <10 200
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Boor mg/l 0.2 1.0
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Nitraat mg/l 1.2 50
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Sulfaat mg/l 14 250
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Kloriid mg/l 16 250
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Mangaan µg/l <10 50
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Raud µg/l <20 200
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.5 5.0
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Nitrit mg/l <0.002 0.5
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Naatrium mg/l 25.9 200
16 detsember 2014 Seguvee paak 3 Tähtvere tn 56/62, Tartu linn Fluoriid mg/l 1.2 1.5