TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laeva küla ühisveevärk
Aadressid
  • Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 141 2500
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 1.1 1.5
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.08
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2019 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 224 ebaloomulike muutusteta
31 oktoober 2018 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
31 oktoober 2018 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l <0.1 1.5
7 august 2018 Proovivõtu kraan peale veetöötlust Fluoriid mg/l 1.4 1.5
7 august 2018 Peale veepuhastusseadmeid Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 21 0
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 235 2500
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 220 2500
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l <20 200
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 439 2500
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 november 2016 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
17 november 2016 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2016 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2016 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0