TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laeva küla ühisveevärk
Aadressid
  • Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
31 oktoober 2018 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
31 oktoober 2018 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l <0.1 1.5
7 august 2018 Proovivõtu kraan peale veetöötlust Fluoriid mg/l 1.4 1.5
7 august 2018 Peale veepuhastusseadmeid Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 juuli 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 21 0
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 235 2500
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2018 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 220 2500
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 september 2017 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l <20 200
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 439 2500
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 juuni 2017 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 november 2016 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
17 november 2016 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2016 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2016 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 243 2500
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Alumiinium µg/l <10 200
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l <20 200
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Boor mg/l 0.3 1.0
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Mangaan µg/l <10 50
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Sulfaat mg/l 4.4 250
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloriid mg/l 11 250
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitraat mg/l <1 50
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Naatrium mg/l 36 200
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
9 juuni 2016 Laeva küla keskuse köök Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010