TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aardla küla ühisveevärk
Aadressid
  • Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 414 2500
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.3
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 405 2500
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 344 2500
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 2.0 250
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.2 250
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.8
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 1.8 200
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.002 2.0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Arseen µg/l 1.4 10
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Plii µg/l <0.1 10
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Kroom µg/l 0.4 50
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Seleen µg/l 3.8 10
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
13 veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 393 2500
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
18 veebruar 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 344 2500
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 november 2014 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1