TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aardla küla ühisveevärk
Aadressid
  • Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
03. veebruar 2021 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 400 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
18. veebruar 2020 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 388 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19. veebruar 2019 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 414 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
07. veebruar 2018 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 405 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. aprill 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 344 2500
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Sulfaat mg/l 2.0 250
Kloriid mg/l 1.2 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1.8
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 1.8 200
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
13. veebruar 2017 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Vask mg/l 0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l 0.4 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l 3.8 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
28. aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 393 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14. aprill 2016 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. mai 2015 Aardla küla elamu Keskuse 3-1 Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5