TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tere AS Viljandi Tootmisosakond
Aadressid
  • Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
TERE AS
Aadress
Pärnu mnt 139 E, Tallinn
Telefon
6364300,5164998
Veebiaadress
E-post
tere@tere.eu,dmitri.pihlak@tere.eu
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
105 proovivõttu (lehekülg 1/11)
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.17 0.50
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 920 2500
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.5
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Lõhnaläve indeks TON 1
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Nitrit mg/l 0.10 0.5
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn KHT (Keemiline hapnikutarve) mg O/l 2.6
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Tsüaniid µg/l <3 50
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 10
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Fluoriid mg/l 0.32 1.5
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kloriid mg/l 58 250
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Nitraat mg/l 0.69 50
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Sulfaat mg/l 43 250
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Alumiinium µg/l <20 200
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Antimon µg/l <0.05 5.0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Arseen µg/l 0.27 10
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Boor mg/l <0.1 1.0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kaadmium µg/l <0.02 5.0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kroom µg/l <0.5 50
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Mangaan µg/l 8.6 50
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Naatrium mg/l 30 200
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Nikkel µg/l <0.1 20
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Plii µg/l 0.17 10
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Raud µg/l <20 200
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Seleen µg/l <0.05 10
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Vask mg/l <1 2.0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Benseen µg/l <0.1 1.0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Bromodiklorometaan μg/l <0.1
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Dibromoklorometaan μg/l <0.1
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l 0 10
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Triklorometaan μg/l? <0.03
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Trihalometaanide summa µg/l 0 100
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
25 november 2019 tootmisosakond Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Benso(a)püreen µg/l 0.002 0.010
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Raud µg/l <20 200
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.37 0.50
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 826 2500
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.2
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 9.3
2 september 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 4
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 3
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Raud µg/l 24 200
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.06 0.50
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 891 2500
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.2
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 9.3
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 3
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Raud µg/l <20 200
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.30 0.50
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 829 2500
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.2
2 september 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 8.7
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Raud µg/l 22 200
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.31 0.50
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.2
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 8.5
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 3
2 september 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 833 2500
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 4
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Raud µg/l <20 200
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.27 0.50
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 822 2500
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.2
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 6.8
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 1
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Raud µg/l <20 200
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.16 0.50
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 818 2500
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.2
28 mai 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.0
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 1
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Raud µg/l <20 200
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.36 0.50
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 822 2500
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.2
28 mai 2019 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.8
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 8
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Raud µg/l 106 200
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.06 0.50
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 864 2500
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU 0.2
28 mai 2019 II korruse kohupiimaruum (12) soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 8.6
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 2
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Raud µg/l 22 200
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Ammoonium mg/l 0.16 0.50
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Elektrijuhtivus μS/cm 801 2500
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Maitse (pallides) pall 0
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Lõhn (pallides) pall 0
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Hägusus (NTU) NTU <0.2
26 veebruar 2019 I korruse kohupiima ruumist (15) Raua tn 6, Viljandi linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.8