TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka kooli veevärk
Aadressid
  • Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
48 proovivõttu (lehekülg 1/5)
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 497 2500
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.27
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.83 6.5 kuni 9.5
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.1
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 6 50
7 detsember 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 35.5 200
1 august 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 9 50
1 august 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 26.3 200
2 mai 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 aprill 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 43 50
28 aprill 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 53 200
14 veebruar 2017 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <20 200
14 veebruar 2017 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <20 50
28 november 2016 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 15 50
28 november 2016 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 187 200
18 juuli 2016 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 3.5 50
18 juuli 2016 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 64.5 200
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.63 5.0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l 0.007 0.5
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 5 50
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l 0.69 250
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.07 0.50
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 1.25 1.5
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l 0.43 50
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 5.67 250
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 491 2500
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 5
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 673 200
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l 0.07 10
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.0005 0.010
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.806 1.0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.027 1.0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.02 5.0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.5 50
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l 0.07 10
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l >0.2 100
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l 0.021 2.0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l 2.2 20
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 72 200
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.05 5.0
18 juuli 2016 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l <20 200