TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aakre küla ühisveevärk
Aadressid
  • Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
17. november 2020 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 477 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
19. november 2019 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.8
Raud µg/l 54 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 328 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29. november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Sulfaat mg/l <1.0 250
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 7.6 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l 1.0 50
Kloriid mg/l 1.3 250
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 41 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
29. november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
13. november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 464 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 32 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.6 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.009 2.0
08. oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 465 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Naatrium mg/l 8.7 200
Mangaan µg/l <10 50
Sulfaat mg/l <1 250
08. november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 478 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
27. märts 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Nitraat mg/l <1 50
24. jaanuar 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0