TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aakre küla ühisveevärk
Aadressid
  • Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l <1.0 250
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 7.6 200
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 1.0 50
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.3 250
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 41 ebaloomulike muutusteta
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
29 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 464 2500
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 32 200
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.3 10
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.6 10
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
13 november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.009 2.0
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 465 2500
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 8.7 200
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
8 oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l <1 250
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 478 2500
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
8 november 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
27 märts 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
27 märts 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
27 märts 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
27 märts 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 märts 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27 märts 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 märts 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
24 jaanuar 2017 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 349 2500
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 6 0
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
15 november 2016 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50