TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uuemõisa Mesi
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Uuemõisa Mesi OÜ
Aadress
Mäe tn 9, 94601 Orissaare alevik, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 56600237
Veebiaadress
E-post
uuemoisamesi@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
2 proovivõttu
12. oktoober 2021 Köögi kraan
Raud µg/l 47 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Sulfaat mg/l 178 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.0 5.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Elektrijuhtivus μS/cm 1116 2500
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 14.3 200
12. oktoober 2021 Köögi kraan
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta