TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Alla, Alamõisa küla
Aadressid
  • Alla, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Alla, Alamõisa küla
Aadress
Alla, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond
Telefon
56380771
Veebiaadress
E-post
kaidi.kangsepp@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
15. september 2020 Alla, Alamõisa küla Alla, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond
Naftasaadused GC (ug/l) ug/l <15
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l <0.1 1.5
Nitraat mg/l 18 50
Mangaan µg/l 10 50
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Nitrit mg/l 0.009 0.5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0