TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Voorbahi, Voorbahi küla
Aadressid
  • Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Voorbahi, Voorbahi küla
Aadress
Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond
Telefon
58224633
Veebiaadress
E-post
kersti.haas@mail.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Naftasaadused GC (ug/l) ug/l <15
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml <4 0
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 41 0
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Mangaan µg/l 485 50
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Raud µg/l 1730 200
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Nitraat mg/l <1 50
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Ammoonium mg/l 0.3 0.50
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU 15
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Nitrit mg/l 0.002 0.5
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 september 2020 Voorbahi, Voorbahi küla Voorbahi, 68714 Voorbahi küla, Tõrva vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5