TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Alamõisa, Alamõisa küla
Aadressid
  • Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Alamõisa, Alamõisa küla
Aadress
Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond
Telefon
5110104
Veebiaadress
E-post
hannes.urbanik@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Naftasaadused GC (ug/l) ug/l <15
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Fluoriid mg/l <0.1 1.5
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Nitraat mg/l <1 50
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Mangaan µg/l 40 50
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Nitrit mg/l 0.008 0.5
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0