TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Alamõisa, Alamõisa küla
Aadressid
  • Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Alamõisa, Alamõisa küla
Aadress
Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond
Telefon
5110104
Veebiaadress
E-post
hannes.urbanik@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
15. september 2020 Alamõisa, Alamõisa küla Alamõisa, 68403 Alamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond
Naftasaadused GC (ug/l) ug/l <15
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l <0.1 1.5
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l 40 50
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Nitrit mg/l 0.008 0.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0