TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
ALREY OÜ tootmishoone veevärk
Aadressid
  • Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Alrey OÜ
Aadress
Nurga, 60503 Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Telefon
+372 59187171
Veebiaadress
E-post
info@uafg.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.07 0.50
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1119 2500
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 13
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
31 august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l 13 200