TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
ALREY OÜ tootmishoone veevärk
Aadressid
  • Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Alrey OÜ
Aadress
Nurga, 60503 Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Telefon
+372 59187171
Veebiaadress
E-post
info@uafg.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
31. august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 1119 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 13
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
Alumiinium µg/l 13 200