TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Alavuti talu, Õlatu küla
Aadressid
  • Alavuti, 67108 Õlatu küla, Valga vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Alavuti talu
Aadress
Alavuti, 67108 Õlatu küla, Valga vald, Valga maakond
Telefon
53430710
Veebiaadress
E-post
imbi.rõivassepp@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
07. september 2020 Alavuti talu, Õlatu küla Alavuti, 67108 Õlatu küla, Valga vald, Valga maakond
Naftasaadused GC (ug/l) ug/l <15
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l <0.1 1.5
Nitraat mg/l 17 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Mangaan µg/l <10 50