TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Arkaadia Viljandi mnt veevärk
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ARKAADIA HALDUSE AS
Aadress
Mustamäe tee 5c, Tallinn
Telefon
+372 6108555
Veebiaadress
E-post
info@arkaadia.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Plii µg/l 7.0 10
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Raud µg/l 29 200
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Vask mg/l 1.5 2.0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn PAH-d summa μg/l <0.004 0.1
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn 2,4-D µg/l <0.022 0.1
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Ammoonium mg/l 0.09 0.50
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 230 2500
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Benseen µg/l <0.1 1.0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Dibromoklorometaan μg/l <0.1
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Bromoform μg/l <0.1
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Trihalometaanide summa µg/l Ei leitud 100
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Bromodiklorometaan μg/l <0.1
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Seleen µg/l <0.05 10
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Nikkel µg/l 1.4 20
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Naatrium mg/l 3.9 200
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Mangaan µg/l <20 50
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Kroom µg/l <0.5 50
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Kaadmium µg/l <0.02 5.0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Boor mg/l 0.2 1.0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Arseen µg/l <0.05 10
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Antimon µg/l <0.05 5.0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Sulfaat mg/l 1.4 250
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Nitraat mg/l <0.1 50
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Kloriid mg/l 4.6 250
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Fluoriid mg/l 0.7 1.5
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Tsüaniid µg/l <3 50
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Lõhnaläve indeks TON <2
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Nitrit mg/l <0.016 0.5
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Alumiinium µg/l <20 200
18 november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn Hägusus (NTU) NTU <0.5