TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Verska Mineraalvee tsehhi kraan peale veetöötlust (pk 10)
Aadressid
  • Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VERSKA MINERAALVEE OÜ
Aadress
Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 5037616
Veebiaadress
E-post
varska@varska.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
3 proovivõttu
25. august 2020 Verska Mineraalvee tsehhi kraan peale veetöötlust (pk 10) Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/250ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Patogeensed mikroorganismid (Salmonella) 1 l Ei leitud 0
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml 0
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/ 1ml <4
Fekaalsed streptokokid PMÜ/250 ml 0 0
08. juuni 2020 Verska Mineraalvee tsehhi kraan peale veetöötlust (pk 10) Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/250ml 0 0
Fekaalsed streptokokid PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/ 1ml 0
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml 0
Patogeensed mikroorganismid (Salmonella) 1 l Ei leitud 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
03. juuni 2020 Verska Mineraalvee tsehhi kraan peale veetöötlust (pk 10) Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan mg/l 0.11
Magneesium mg/l 40
Kloriid mg/l 173
Kaltsium mg/l 305
Kaalium mg/l 4
Fluoriidid mg/l 0.15
Boor mg/l 0.1
Naatrium mg/l 51
Nitraadid mg/l 0
Nitritid mg/l <0.002
pH pH ühik 7.3
Raud ug/l 27
Sulfaat mg/l 169
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/ 1ml >300
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml <4
Patogeensed mikroorganismid (Salmonella) 1 l Ei leitud 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Fekaalsed streptokokid PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/250ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0