TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Taheva Sanatooriumi ühisveevärk
Aadressid
  • 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Taheva Sanatoorium
Aadress
Tsirgumäe küla, Taheva vald, Valga maakond
Telefon
+372 7698723
Veebiaadress
E-post
tahevasanatoorium@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 247 2500
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 252 2500
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 245 2500
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 337 2500
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
23 oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 28 50
8 jaanuar 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 18 50
28 detsember 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 56 50
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Naatrium mg/l 4.6 200
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l 0.16 0.50
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Nitraat mg/l <1 50
19 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 416 50
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l 0.17 0.50
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 345 2500
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 512 50
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 357 2500
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l 0.16 0.50
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l 30 200
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 35 50
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
20 aprill 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l 96 200
20 aprill 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 38 50
20 aprill 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0