TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Paju Pansionaatide ühisveevärk
Aadressid
  • Paju küla, Valga vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Paju Pansionaadid
Aadress
Paju küla, Tõlliste vald, Valga maakond
Telefon
+372 69211
Veebiaadress
E-post
pajupansionaadid@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 19 50
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l 0.06 0.50
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 439 2500
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Tsüaniid µg/l <3 50
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
12 juuni 2018 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
7 august 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
7 august 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
7 august 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
7 august 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
7 august 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
7 august 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l 39 200
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 380 2500
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l 7.38 0.50
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l 513 200
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 28 50
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Boor mg/l <0.1 1.0
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2017 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l 20 200
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Arseen µg/l 3.8 10
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Plii µg/l <0.1 10
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Kroom µg/l <0.4 50
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Nikkel µg/l <1.0 20
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l <5 50
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Seleen µg/l <1.0 10
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Vask mg/l <0.01 2.0
7 juuni 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
3 märts 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 märts 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 15 50
3 märts 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
3 märts 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Nitraat mg/l <1 50
3 märts 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l 22 200
3 märts 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 märts 2016 Veetöötlusjaam peale filtreid (uus puurkaev 51944) Paju küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l 24 200
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 16 50
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
16 juuni 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 460 2500
9 märts 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Mangaan µg/l 13 50
9 märts 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2015 Paju Pansionaatide köök Paju küla, Valga vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200