TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kavastu küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
12. august 2020 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 43 50
Elektrijuhtivus μS/cm 629 2500
29. aprill 2020 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Raud µg/l 20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.5 5.0
23. juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.8
Mangaan µg/l 50 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 605 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 170 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
23. juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Arseen µg/l 1.9 10
20. mai 2019 Kavastu küla VPJ kraan peale veetöötluse seadmeid Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Arseen µg/l 2.3 10
24. aprill 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
Raud µg/l 184 200
13. veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 31 50
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 716 2500
Raud µg/l 120 200
Hägusus (NTU) NTU 8.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
13. veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24. oktoober 2018 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 5.0
Raud µg/l 174 200
05. oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 3.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 849 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0