TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kavastu küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.8
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 50 50
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 605 2500
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 2.2
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l 170 200
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
23 juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Arseen µg/l 1.9 10
20 mai 2019 Kavastu küla VPJ kraan peale veetöötluse seadmeid Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Arseen µg/l 2.3 10
24 aprill 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
24 aprill 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l 184 200
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 31 50
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 716 2500
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l 120 200
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 8.7
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13 veebruar 2019 Veetrass KÜ 2 liitumispunkt Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2018 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 5.0
24 oktoober 2018 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l 174 200
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.09 0.50
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 3.6
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l 849 200
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2018 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l 1080 200
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 12.5
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
4 oktoober 2017 Kavastu Algkool - Lasteaed Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2017 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2017 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2017 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0