TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vahi talu puhkemaja
Aadressid
  • Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ABOUT OÜ
Aadress
Tiigi tn 5, 92412 Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Telefon
Veebiaadress
E-post
janis.nurmsalu@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
18 juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 947 2500
18 juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
18 juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.33 6.5 kuni 9.5
18 juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 46 ebaloomulike muutusteta