TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tõhela Järve Puhkeküla
Aadressid
  • Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ William
Aadress
Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn
Telefon
+372 51 45000
Veebiaadress
http://www.tohelajarvepuhkekyla.ee/
E-post
william@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 14.6 0
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Hägusus (NTU) NTU 19
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Raud µg/l 2685 200
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 2.6 5.0
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Ammoonium mg/l 0.25 0.50
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Elektrijuhtivus μS/cm 626 2500
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Sulfaat mg/l 48 250
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Mangaan µg/l 360 50
5 juuni 2019 Tõhela Järve Puhkeküla Köössa-Mardi, 88113 Männikuste küla, Pärnu linn Naatrium mg/l 11.6 200