TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Soodevahe
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
3 proovivõttu
20 juuni 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
20 juuni 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
20 juuni 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
20 juuni 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 135 200
20 juuni 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 juuni 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 juuni 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 juuni 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 110 200
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 10 50
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 73 ebaloomulike muutusteta