TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Soodevahe
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
2 proovivõttu
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 110 200
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 10 50
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 märts 2019 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 73 ebaloomulike muutusteta