TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Soodevahe
Aadressid
  • Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
13. mai 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.17
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 80 200
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 457 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
13. mai 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 27 ebaloomulike muutusteta
17. veebruar 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.12
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 96 200
17. veebruar 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 145 ebaloomulike muutusteta
16. detsember 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
04. detsember 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 3 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 150 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
04. detsember 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.24
Naatrium mg/l 7.4 200
Trihalometaanide summa µg/l 23 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.3 10
Sulfaat mg/l 24 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
Kloriid mg/l 35 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.0 5.0
Raud µg/l 71 200
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitraat mg/l 0.78 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Mangaan µg/l 3.6 50
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Alumiinium µg/l 31.1 200
Boor mg/l 0.013 1.0
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
27. mai 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.06
Mangaan µg/l <5 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
Raud µg/l 56 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
27. mai 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
03. märts 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta