TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kiltsi alevik Liiduri 6
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Väike-Maarja Vallavalitsus
Aadress
Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
329 5750
Veebiaadress
E-post
vv@v-maarja.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 191 200
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.32 6.5 kuni 9.5
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.1
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.1
19 november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0