TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Haaslava küla veevärk
Aadressid
  • Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
3 proovivõttu
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 429 2500
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.01 0.5
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 367 2500
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 2
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.0 250
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Raud µg/l 50 200
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 2.0 200
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 1.8 250
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.1 1.0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 12 50
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 1.1 50
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Seleen µg/l 1.7 10
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Kroom µg/l 0.6 50
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.5 10
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Arseen µg/l 1.4 10
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
30 oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.009 2.0