TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Haaslava küla veevärk
Aadressid
  • Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
6 proovivõttu
03. märts 2021 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
28. oktoober 2020 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Kloriid mg/l 1.4 250
Nitraat mg/l 1.2 50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Sulfaat mg/l 2.0 250
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 2.6 200
28. oktoober 2020 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l 1.2 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l 0.7 50
Plii µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 1.5 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.01 2.0
Tolueen ug/l <0.2
23. aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 429 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
30. oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 367 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Kloriid mg/l 1.0 250
Raud µg/l 50 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Naatrium mg/l 2.0 200
Sulfaat mg/l 1.8 250
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Boor mg/l 0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l 12 50
Nitraat mg/l 1.1 50
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
30. oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Seleen µg/l 1.7 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l 0.6 50
Plii µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 1.4 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.009 2.0