TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tallinna Vana-Pääsküla ÜVK piirkond
Aadressid
  • Nõmme linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Pääsküla Vesi OÜ
Aadress
Pärnu mnt 463c, Nõmme linnaosa, Tallinn
Telefon
6413078
Veebiaadress
E-post
info@paaskulavesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
3 proovivõttu
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Endriin µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Aldriin µg/l ei leitud 0.03
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Malatioon µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Triallaat µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Tsüaniid µg/l <3 50
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Benseen µg/l <0.1 1.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Trihalometaanide summa µg/l <1 100
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Naatrium mg/l 40.9 200
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Kaadmium µg/l <0.1 5.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Seleen µg/l <1.0 10
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Nikkel µg/l <1.0 20
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Kroom µg/l <0.2 50
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Plii µg/l 0.1 10
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Antimon µg/l <0.1 5.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Arseen µg/l <0.1 10
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Sulfaat mg/l 12 250
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Kloriid mg/l 46 250
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Nitrit mg/l <0.010 0.5
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Ammoonium mg/l 0.13 0.50
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Raud µg/l 22 200
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Nitraat mg/l <0.45 50
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Boor mg/l 0.37 1.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Vask mg/l 0.001 2.0
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Mangaan µg/l <2.0 50
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Fluoriid mg/l 0.61 1.5
13 november 2018 Büroohoone Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn Alumiinium µg/l <4.0 200